Leveringsvoorwaarden

Voor alle opdrachten zijn de Algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie FENIT van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003

download FENIT voorwaarden.